รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

หน่วยเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038393497
  • โทรสาร : 038393497
  • อีเมล : sasikan@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Punnisa Kulwong มหาวิทยาลัยบูรพา 0993508395
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Phone : 038393497 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Punnisa Kulwong 2562-02-27 14:34:13

แก้ไขล่าสุดโดย : Punnisa Kulwong 2562-02-28 16:11:08