รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

หน่วยบริการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยบริการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038103168
  • โทรสาร : 038393497
  • อีเมล : phonlawat@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้ชีวนิรภัย (ฺBSC Class II Type A... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดอ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรศน์สำหรับส่องเซลล์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Phonlawat Janpiw มหาวิทยาลัยบูรพา 0845674485
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี Phone : 038103168
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Phonlawat Janpiw 2562-02-28 14:29:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -