รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเคมี (L102) สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี (L102) สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038-391671-3
  • โทรสาร : 038-391674
  • อีเมล : Janjarus@buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://bims.buu.ac.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่อง ยูวี-วีส สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
wiracha charoendee Charoendee มหาวิทยาลัยบูรพา -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Phone : 038-391671-3 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

BIMS

KEYWORD

MarineL2

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-03-01 14:49:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -