รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 90110
  • โทรศัพท์ : 074-451743

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
กล้องจุลทรรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรา... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวั... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องวัดความหนืด สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องวัดค่าออสโมลารีตี้ในสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์แบบอ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องอ่านปฏิกิริยาในไมโครแพลท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ชญานีย์ สังวาลย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
มอก.17025-2548(ISO/IEC17025:2005) ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0265
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Phone : 074-451743
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-03-06 10:39:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -