รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องพัฒนาเภสัชภัณฑ์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องพัฒนาเภสัชภัณฑ์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องแยกสารที่เป็นของเหลวสมรรถนะส... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแยกสารที่เป็นของเหลวความดันส... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องแยกสารด้วยแก๊ส GC สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องบรรจุแคปซูล 150 เม็ด เบอร์ 0 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
เครื่องหาความชื้นของผงยา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชอุตสาหกรรม
เครื่องแยกสารที่เป็นของเหลวความดันส... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
พุทธชา สอนจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 038102222
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ณัฐสุดา อินสอน 2562-03-19 13:56:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -