รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องทดสอบผลิภัฒน์รูปแบบของเหลวและกึ่งแข็ง

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องทดสอบผลิภัฒน์รูปแบบของเหลวและกึ่งแข็ง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดความหนืดสาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
พุทธชา สอนจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 038102222
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ณัฐสุดา อินสอน 2562-03-19 13:58:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -