รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80161
  • โทรศัพท์ : 0-7567-3225, 0 -7567-3248-50
  • โทรสาร : 0-7567-3242
  • อีเมล : csopa@wu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://cse.wu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพร้อมอุปกรณ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเคลือบผิวด้วยทอง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเคลือบผิวด้วยคาร์บอน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องขึ้นรูปด้วยเรซิ่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ปิโตรเคมี
เครื่องขัดชิ้นงาน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0639359228
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 Phone : 0-7567-3225, 0 -7567-3248-50 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-04-30 13:10:49

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-05-29 17:34:13