รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

โรงงานต้นแบบ Food Pilot Plant

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบ Food Pilot Plant
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จังหวัด : ขอนแก่น
  • รหัสไปรษณีย์ : 40002
  • โทรศัพท์ : 0894795576

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เตาอบแห้งแบบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องทอดแบบสูญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสูญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งระดับ pilo... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องอบแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ตู้บ่มที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องสำหรับเก็บความเย็นส่วนผสม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องวัดปริมาณก๊าซในบรรจุภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องกำเนิดไอน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย pilot scale สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องอัดพอง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ชุดตรวจจับโลหะและวัสดุ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ชุดระบบเครื่องฆ่าเชื้ออาหารเหลว สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องเคลือบและผสมสารปรุงรส สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องบรรจุของหนืดเหลว 1 หัวบรรจุ ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องบรรจุแบบแนวนอน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องบรรจุของเหลวหนืดลงซองอัตโนมั... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับสร้างตัวอ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนม... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติแ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรร... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อาหารเคมี
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ยสินทร ยูงกระสันต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0896181454
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Phone : 0894795576 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2562-05-13 10:57:50

แก้ไขล่าสุดโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2562-05-13 13:17:47