รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 2

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 2
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 94000
  • โทรศัพท์ : 073312160
  • โทรสาร : 073-334609

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 Phone : 073312160
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-07-31 22:34:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -