รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้อง Chromatography

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง Chromatography
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93120

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
High Performance Liquid Chromatogra... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Gas Chromatography Mass Spectrometr... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Khwanjai Nimduang มหาวิทยาลัยทักษิณ 0872925817
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-06 13:21:01

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-07 23:58:14