รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93210

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
Critical Point Dryer สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
Sputter Coater สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Khwanjai Nimduang มหาวิทยาลัยทักษิณ 0872925817
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-06 13:31:30

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-07 23:59:51