รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้อง SC2512

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง SC2512
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93210

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Khwanjai Nimduang มหาวิทยาลัยทักษิณ 0872925817
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-07 16:56:33

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-07 16:57:18