รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการ HPLC

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ HPLC
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่อยู่ : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50290

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ริมฤทัย พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 053875640
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
-
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2562-10-11 13:24:03

แก้ไขล่าสุดโดย : Kamonwan Tidchai 2562-10-11 13:24:48