รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ ) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50100
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8671
  • อีเมล : info@step.cmu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องโครมาโทกราฟฟีชนิดของเหลวความ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตร... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จริยา แก้วยานะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 089-9564771
ภาลิตา ต.เจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 088-4321786
รัตติกาล อยู่สุภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 084-7410488
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ ) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Phone : 0 5394 8671 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-11-11 21:08:05

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-11-26 18:12:30