รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50100
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8678
  • อีเมล : info@step.cmu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องคอนโฟคัลรามานสเปกโทรมิเตอร์ สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องยูวี-วิส-เอ็นไออาร์ สเปกโทรม... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องฟูเรียทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด ส... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องชั่งน้ำหนักและหาค่าความถ่วงจ... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพทางแสงของผลึ... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องตรวจค่าดัชนีหักเหทางแสง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ไดโครสโคป สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เชลซีคัลเลอร์ฟิลเตอร์ สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องตรวจสอบการเรืองแสงของอัญมณี สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องวัดขนาดอัญมณี สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องทดสอบอัญมณี สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธันยพร เต็งชัยศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 089-1552224
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Phone : 0 5394 8678
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-02-14 14:22:48

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-02-21 08:57:38