รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50100
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8678
  • อีเมล : info@step.cmu.ac.th

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รัตติกาล อยู่สุภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 084-7410488
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Phone : 0 5394 8678
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-02-14 14:22:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -