รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : 110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 0 5393 6148
  • โทรสาร : 0 5394 5053

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รัตติกาล อยู่สุภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 084-7410488
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Phone : 0 5393 6148
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-02-14 14:29:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -