รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

โรงงานต้นแบบนวัตกรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบนวัตกรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50100

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ภาลิตา ต.เจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 088-4321786
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-02-14 14:34:09

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-02-14 14:34:33