รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

The Brick Fabrication Laboratory

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : The Brick Fabrication Laboratory
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948678, 081-9696919
  • อีเมล : info@step.cmu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.step.cmu.ac.th/

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จริยา แก้วยานะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 089-9564771
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Phone : 053-948678, 081-9696919
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

3D printing

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2563-02-14 15:04:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -