รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

The Brick Fabrication Laboratory

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : The Brick Fabrication Laboratory
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948678, 081-9696919
  • อีเมล : info@step.cmu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.step.cmu.ac.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องพิมพ์ 3d Prusa 3 mark III ระ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแหล่งน้ำ
เครื่องพิมพ์ 3d Flashforge Creator ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแหล่งน้ำ
เครื่องพิมพ์ 3d Formlab 2 ระบบ SLA สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแหล่งน้ำ
เครื่องพิมพ์ 3d Sinterit Lisa ระบบ ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแหล่งน้ำ
เครื่อง Lasercutter MC70 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องแสกน 3d EINSCAN-SE สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อิศรา แก้วเรือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 085-1093188
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Phone : 053-948678, 081-9696919
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

3D printing

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2563-02-14 15:04:19

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-02-21 08:56:19