รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948678, 081-9696919
  • อีเมล : info@step.cmu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.step.cmu.ac.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
เครื่องวัดมุมสัมผัส สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
เครื่องวิเคราะห์ธาตุในโลหะ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ และชุดอุปกรณ์พื้นฐาน สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
เครื่องพลาสมาสารละลาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
เครื่องพลาสมาแบบดิจชาร์จข้ามฉนวน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
เครื่องพลาสมาชนิดเหนี่ยวนำ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กันตภาส กังสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0899966715
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Phone : 053-948678, 081-9696919
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2563-02-14 15:10:35

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-02-21 08:58:16