รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการอัญมณี

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการอัญมณี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/59 ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 22000
  • โทรศัพท์ : 0853868595
  • โทรสาร : -
  • อีเมล : labbgl@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://bgl.chanthaburi.buu.ac.th/2018/index.php
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25612
25582
25561
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโท... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่อง ยูวี-วีส-เนียร์ไออาร์ สเปกโ... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่อง เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ สเปก... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดส... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องรามานสเปกโตสโคป สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจวิเคราะห์อั... สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 3 ตำแหน่ง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ชุดถ่ายภาพมลทินภายใน สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องหาลักษณะทางแสง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
กล้องจุลทรรศน์อัญมณี ชนิด 3 ตา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหอัญมณี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องตรวจสอบสีแฝดอัญมณี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องตรวจสอบการเรืองแสงอัญมณี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องตรวจสอบการดูดกลืนแสง (OPL) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชั่งอัญมณี ดิจิตอลทศนิยม 3 ต... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชั่งอัญมณี ดิจิตอลทศนิยม 4 ต... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งกำเนิดแสงใยแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แว่นกรองเชลซีสำหรับอัญมณี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดขนาดอัญมณี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เวอร์เนียวัดขนาดอัญมณี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดขนาดอัญมณีคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องตรวจสอบเพชรโดยใช้คุณสมบัตินำ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องตรวจสอบเพชรโดยใช้คุณสมบัตินำ... สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหอัญมณี GIA สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทิชากร จิรอัคคกุล มหาวิทยาลัยบูรพา 084-9154413
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 1/59 ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Phone : 0853868595 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ทิชากร จิรอัคคกุล 2563-04-16 14:08:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -