รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์ปฏิบัติการลดความชื้นในผลผลิตทางการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ปฏิบัติการลดความชื้นในผลผลิตทางการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่อยู่ : 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50290

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ริมฤทัย พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 053875640
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2563-04-29 15:40:36

แก้ไขล่าสุดโดย : -