รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการ Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10150
  • โทรศัพท์ : 02-4707563
  • อีเมล : ssfbioprocess@gmail.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ถังหมักแบบหมุนขนาด 500 ลิตร สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องวัดอุณหูมิ (อุปกรณ์ที่ใช้กับ... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องกำเนิดไอน้ำ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องวัดความชื้น (อุปกรณ์ที่ใช้กั... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องอบแห้ง สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
เครื่องวัด pH สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ผัสพร ผ่องมาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707563
พงศ์พงา จางบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707563
รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707563
สุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707544
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน Phone : 02-4707563
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-05-29 08:41:26

แก้ไขล่าสุดโดย : -