รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง
  • หน่วยงาน : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 90112
  • โทรศัพท์ : (66)74-28-8058
  • โทรสาร : (66)74-55-8850
  • อีเมล : phutsadee.m@psu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://ced.sci.psu.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25531
25411
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องทำแห้งสารละลาย(Freeze dryer) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เตาเผา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีเชิงฟิสิกส์
ตู้อบ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องปรับเทียบมาตรฐาน Autopipette สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องผลิตน้ำใช้ห้องปฏิบัติการคุณภ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องผลิตน้ำใช้ห้องปฏิบัติการคุณภ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ผุสดี มุหะหมัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ Phone : (66)74-28-8058
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-01-23 09:20:28

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2557-02-05 14:58:58