รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

โรงงานต้นแบบผลิตเอทานอล (Ethanol Pilot Plant)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบผลิตเอทานอล (Ethanol Pilot Plant)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10150
  • โทรศัพท์ : 024527539
  • อีเมล : pips.kmutt@gmail.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องต้มระเหยโดยใช้ความร้อน ขนาดก... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ศุภชัย บุญนำมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707538, 024709222 EXT 113,114
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 Phone : 024527539
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-06-10 10:10:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -