รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการ Postharvest Quality and Logistic


เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของแก๊... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วาริช ศรีละออง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2470-7726
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 Phone : 02-470-7734, 0-2470-7726
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-06-12 09:17:20

แก้ไขล่าสุดโดย : -