รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 22170
  • โทรศัพท์ : 039310000
  • โทรสาร : 039310128
  • อีเมล : arees@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://marine.chanthaburi.buu.ac.th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องนึงฆ่าเชื้อ สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ศรีภาพรรณ ธาระนารถ มหาวิทยาลัยบูรพา -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 Phone : 039310000
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : pimpawee rerngkasetkit 2563-06-16 12:02:26

แก้ไขล่าสุดโดย : -