รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

โรงงานต้นเเบบกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ครบวงจร

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นเเบบกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ครบวงจร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10150
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7328
  • โทรสาร : 02-452-3455, 02-452-3466
  • เว็บไซต์ : http://www2.pdti.kmutt.ac.th/th/

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 02-470-7538
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร Phone : 0-2470-7328
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-06-30 21:28:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -