รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : "ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์"
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 053-944090 ต่อ 17, 20 หรือ 095-710-3254
  • อีเมล : clabagricmu@gmail.con
  • เว็บไซต์ : http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/index_center/th/4

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ชุดวิเคราะห์โปรตีน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ชุดวิเคราะห์ไขมัน Extraction Unit S... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
กล้อง Compound Microscope พร้อมชุดถ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
กล้อง Stereo Microscope พร้อมชุดถ่า... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -86 องศ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ตู้อบสูญญากาศ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ด้วยการดูดกลืนแสง ช... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์สารแบบของเหลวประสิท... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตร... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และก... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินท... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปาริชาติ ภูมิเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 095-7103254
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
"ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์" Phone : 053-944090 ต่อ 17, 20 หรือ 095-710-3254
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-07-10 09:47:29

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-07-10 09:48:23