รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องทดสอบทางคลินิกด้านเครื่องสำอาง (Cosnat)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องทดสอบทางคลินิกด้านเครื่องสำอาง (Cosnat)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-968801 / 055-968655
  • โทรสาร : 055-968810
  • อีเมล : cosnat@nu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www5.pha.nu.ac.th/agencies_staff.php?n_id=15

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดสีพร้อมอุปกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
ชุดทดสอบทางกายภาพของวัสดุพร้อมอุปกร... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องวัดค่าการป้องกันการทำลายของแ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
ชุดวัดความยืดหยุ่นของผิวหนัง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องวัดปริมาณเม็ดสีเมลานินและฮีโ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องวัดความลึกของแผ่นซิลิโคลน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องวัดการแพร่ของของเหลว สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องวัดความชื้น ความมัน ความเป็น... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
ชุดควบคุมอุณหภูมิห้องและความชื้นขนา... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
มนทิรา มีขำ มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-968726
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Phone : 055-968801 / 055-968655 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-24 10:32:39

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-01-29 12:09:48