รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสำรวจ หมายเลขห้อง 36-604


เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
กล้องประมวลผลรวมระบบ Laser สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
เครื่องมือบอกพิกัดแบบพกพาชนิดบอกควา... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
กล้องประมวลผลรวม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
กล้องวัดวัดระดับดิจิตอลสำหรังานชั้น... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
กล้องวัดวัดระดับแบบเลเซอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
กล้องระดับอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
กล้องวัดระดับอัตโนมัติ แบบกำลังขยาย... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
กล้อง Theodolite Wild T05 360องศา ช... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชุดโ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียมGPS... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
เครื่องวัดระยะอิเล็คส์ทรอนิคส์ 1 ชุ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
น.ส.สนทยา แจ่มกระจ่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา) 044-2330000ต่อ1991
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Phone : 044233000 ต่อ 1991 1912 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : นายพิสิษฐ์ กลอนค้างพลู 2563-09-15 13:48:52

แก้ไขล่าสุดโดย : นายพิสิษฐ์ กลอนค้างพลู 2563-09-15 13:50:39