รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแหล่งน้ำ Water Reso


เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดการไหล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องทดสอบการไหลผ่านร่องน้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบทฤษฎีเบอร์นูลลี่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องมือหาขนาดพื้นที่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดลอง METACENTRIC HEIGHT สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องมือทดสอบทฤษฎีเบอร์นูลลี่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องมือทดสอบทฤษฏีความสูงเสถียร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดเทียบการไหล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบการสูญเสียในข้อต่อโค้งและอุ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องมือทดสอบแรงดันสถิตย์ของการไห... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบแรงกระแทกของลำน้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
โต๊ะชลศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องมือทดสอบการไหลผ่านรูระบายและ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบปั๊มน้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดเครื่องมือทดสอบการไหลในทางน้ำเปิ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดสอบทฤษฎีเบอร์นูลลี่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
อุปกรณ์ทดลองหาจุดวัดแรงดัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
อุปกรณ์ทดลองการไหลผ่านรูคอดและลำน้ำ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
อุปกรณ์ทดลองการไหลผ่านรูคอดและลำน้ำ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายธัชพล โชตะมังสะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา) 044-2330000ต่อ1991
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา Phone : 044-233000 ต่อ 1991 1912 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

น้ำ

KEYWORD

น้ำ

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-16 10:13:26

แก้ไขล่าสุดโดย : -