รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ Soil Mecha


เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องทดสอบแรงอัดสามแกน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ตู้อบดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พิกัด 60 ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พิกัด 4,1... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องกดหาการยุบตัวของดินทำด้วยโลห... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องชั่งแบบคาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องทดสอบดินแบบ Horizontal Sampl... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ตู้อบไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 200 C ใช้ไฟ 22... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องทดสอบแรงดันของดินแบบสามทิศทา... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาดชั่งได้ละเอียดถ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องมือทดสอบหาการรับแรงบดทับของด... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องเขย่าดินแบบใช้ไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เตาอบดินในห้องปฏิบัติการแบบเตาอบในห... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องทดสอบหาแรงเฉือนของดินแบบใช้ม... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ที่ดึงก้านเจาะดินแบบใช้ในสนาม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
Load cell ขนาด 5 ตัน S-Type สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดเครื่องทดสอบการเฉือนตรงแบบอัตโนม... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
อ่างควบคุมอุณภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายธัชพล โชตะมังสะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา) 044-2330000ต่อ1991
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา Phone : 044-233000 ต่อ 1991 1912 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

soil

KEYWORD

soil

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-16 10:29:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -