รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการคอนกรีต Concrete L


เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดความละเอียดของซีเมนต์ แบบ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
อ่างควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องทดสอบแรงดึงตัวอย่างซีเมนต์มอ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนวัสดุแบบใช้ไฟ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องผสมมอเตอร์ (ปูนทราย) แบบตั้ง... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องเขย่าวัตถุผสมคอนกรีต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องมืออบคอนกรีตไอน้ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องผสมซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ชุดทดลองระยะเวลการก่อตัวของคอนกรีต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายธัชพล โชตะมังสะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา) 044-2330000ต่อ1991
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา Phone : 044-233000 ต่อ 1991 1912 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

concrete

KEYWORD

concrete

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-16 10:35:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -