รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

โรงงานก่อสร้าง WorkShop


เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องตัดคอนกรีต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องเลื่อนวงเดือน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายธัชพล โชตะมังสะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา) 044-2330000ต่อ1991
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา Phone : 044-233000 ต่อ 1991 1912 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

Concrete

KEYWORD

Concrete

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-16 10:37:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -