รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ที่อยู่ : อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กทม
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10900
  • โทรศัพท์ : 02-9428629 ต่อ 1800,1811
  • อีเมล : ifrfqa@yahoo.com
  • เว็บไซต์ : http://www.fqa-ifrpd.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสู... สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องย่อย สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องอบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เตาเผา สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ภาธิกา เพ่งพินิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
ISO 17025
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กทม Phone : 02-9428629 ต่อ 1800,1811
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาธิกา เพ่งพินิจ 2563-10-01 15:05:38

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาธิกา เพ่งพินิจ 2563-10-04 11:21:49