รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ที่อยู่ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 053776526
  • โทรสาร : 053776527
  • อีเมล : saiphon525@gmail.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
กล้องจุลทรรศน์สองตา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
ตู้บ่มเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำความดันสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องวัดระดับความดังเสียงและวิเคร... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องตรวจวัดความร้อนแบบพื้นที่ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทินกร คุณะแสงคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 Phone : 053776526
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-06 10:00:02

แก้ไขล่าสุดโดย : -