รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

โรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ : หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • จังหวัด : นครราชสีมา
  • รหัสไปรษณีย์ : 30000

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-223313-4
สุพิชชา ไทยมะณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-223313-4
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2563-10-14 17:50:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -