รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ที่อยู่ : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • จังหวัด : บุรีรัมย์
  • รหัสไปรษณีย์ : 31000

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องตัดเลเซอร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประด...
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
มานะ สลุบพล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0842889336
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ณัฐพล วงษ์รัมย์ 2563-10-15 13:03:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -