รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

Khon Kaen University International Phenome Laboratory

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : Khon Kaen University International Phenome Laboratory
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.ขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  • จังหวัด : ขอนแก่น
  • รหัสไปรษณีย์ : 40002
  • โทรศัพท์ : 043-048048
  • อีเมล : kkuipl.service@gmail.com

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปฐวริญญ์ วรฉัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 088-574-7017
อรณิช สังฆพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0943726155
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ชั้น 4 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.ขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 Phone : 043-048048
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2563-10-20 15:37:58

แก้ไขล่าสุดโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2563-10-20 15:43:24