รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราห์อาหาร อุทยานวิทยาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราห์อาหาร อุทยานวิทยาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  • จังหวัด : ขอนแก่น
  • รหัสไปรษณีย์ : 40002
  • โทรศัพท์ : 088 574 7017
  • อีเมล : foodpilotplant@kkusp.com
  • เว็บไซต์ : http://khonkaenfoodinnovation.com/index.php/Home

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ชุดเครื่องย่อย และเครื่องกำจัดไอกรด สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องกลั่นโปรตีน / ไนโตรเจนแบบอัต... สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ชุดวิเคราะห์ใยอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ชุดวิเคราะห์ไขมัน สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ชุดวิเคราะห์หาพลังงานแคลอรี่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ตู้อบ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ตู้บ่มเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เตาเผาอุณหภูมิสูง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวัดความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องบดตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องฮอโมจีไนซ์ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องบดสมุนไพร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องบดตัวอย่าง RT-04 ไต้หวัน สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุน สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปฐวริญญ์ วรฉัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 088-574-7017
อรณิช สังฆพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0943726155
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 Phone : 088 574 7017
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2563-10-21 09:04:05

แก้ไขล่าสุดโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2563-10-21 10:45:08