รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 053776526
  • โทรสาร : 053776527
  • อีเมล : saiphon525@gmail.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบส... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เครื่องวัดไขมันและองค์ประกอบในร่างก... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทินกร คุณะแสงคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
มอก. 17025
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย Phone : 053776526
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Mr.Tinnakorn Kunasangkham 2563-10-21 09:53:31

แก้ไขล่าสุดโดย : Mr.Tinnakorn Kunasangkham 2563-10-21 10:28:45