รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัลขั้นสูง

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัลขั้นสูง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 089-9993809
  • อีเมล : pumipong@crrru.ac.th

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทินกร คุณะแสงคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย Phone : 089-9993809
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Mr.Tinnakorn Kunasangkham 2563-10-21 09:58:58

แก้ไขล่าสุดโดย : Mr.Tinnakorn Kunasangkham 2563-10-21 10:27:50