รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

Histopathological LaboratoryRoom 20110

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : Histopathological LaboratoryRoom 20110
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80160
  • โทรศัพท์ : 075-67-2596/ 08-21450565
  • อีเมล : wasinee.po@wu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0639359228
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Phone : 075-67-2596/ 08-21450565
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2564-01-07 03:05:27

แก้ไขล่าสุดโดย : -