รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 10)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44000
  • โทรศัพท์ : 043-712620
  • โทรสาร : 043-712620
  • อีเมล : scirmu@hotmail.com
  • เว็บไซต์ : http://sci.rmu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องทำแห้งสารแบบเยือกแข็ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวโฉมลัดดา หลุยภูงา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0620062406
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 10)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 Phone : 043-712620 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : นางสาวโฉมลัดดา หลุยภูงา 2564-01-14 10:04:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -