รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพอาหาร 1

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพอาหาร 1
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • ที่อยู่ : 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธ์ อ.เมือง
  • จังหวัด : กาฬสินธุ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 46000
  • โทรศัพท์ : 043811128
  • โทรสาร : 043813070
  • อีเมล : piyanan.ch@ksu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.ksu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดค่าสี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปิยนันท์ ชมนาวัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 089-4166129
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
ESPRel โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธ์ อ.เมือง Phone : 043811128
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : จุฬารัตน์ สุภีร์คำ 2564-01-14 16:10:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -