รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (10413)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (10413)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44000
  • โทรศัพท์ : 043-725434
  • โทรสาร : 043-725434
  • อีเมล : umapornsom73441@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://sci.rmu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
หม้อนึ่งความดันไอ สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
ตู้ถ่ายเชื้อแบบกรองอากาศไหลเวียน สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวโฉมลัดดา หลุยภูงา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0620062406
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 Phone : 043-725434 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : นางสาวโฉมลัดดา หลุยภูงา 2564-01-15 11:48:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -