รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 422)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 422)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-968721
  • โทรสาร : 055-968724
  • อีเมล : sciencepark@nu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.scipark.nu.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25401
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เครื่องสำอาง
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องบดสมุนไพรขนาดเล็ก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตู้อบสมุนไพร ขนาด 5 ถาด สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องตัดสบู่ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
อ่างควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีวิเคราะห์
เครื่องผสมแห้งแบบลูกเต๋า สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องแร่งเปียกและแห้ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เครื่องผสมเปียก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 088-1650131
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Phone : 055-968721
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

TC422

KEYWORD

TC422

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2564-01-15 13:40:14

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2564-01-15 13:49:52