รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิจัยการบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยการบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10150
  • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/CESiKMUTT/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัด I-V Curve เซลล์แสงอาทิตย... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอร... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แท่นทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอ... สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนพัฒน์ อินจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -
สุกัญญา เพ็งมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 024707489
ทัตธน ถกลพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2564-02-19 15:02:20

แก้ไขล่าสุดโดย : -