รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องเตรียมตัวอย่างเคมีทั่วไป (Sample Preparation Chemical Labatory)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเตรียมตัวอย่างเคมีทั่วไป (Sample Preparation Chemical Labatory)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 69 หมู่ 1 กำแพงเพชร อำเภอ เมือง ตำบล นครชุม รหัสไปรษณีย์ 62000
  • จังหวัด : กำแพงเพชร
  • รหัสไปรษณีย์ : 62000
  • โทรศัพท์ : 055-706-555 ต่อ 4170
  • โทรสาร : 086-735-0147
  • อีเมล : Phongsakorn.saenghong@gmail.com
  • เว็บไซต์ : https://scitech.kpru.ac.th/center/fosic/

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
พชร พูลเกษร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 088-2809645
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 69 หมู่ 1 กำแพงเพชร อำเภอ เมือง ตำบล นครชุม รหัสไปรษณีย์ 62000 Phone : 055-706-555 ต่อ 4170 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พชร พูลเกษร 2564-04-07 11:05:44

แก้ไขล่าสุดโดย : พชร พูลเกษร 2564-04-07 11:28:43