รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (TC 323)

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (TC 323)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055-968754, 055-964100, 055-964099
  • โทรสาร : 055-964099
  • อีเมล : ceri@nu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.ceri.nu.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25491
25482
25471
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัด pH/ORP สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เตาเผา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Gas Chromatography (GC) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เอมอร สารเถื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร 0821681372, 055968326
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Phone : 055-968754, 055-964100, 055-964099 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-02-15 18:23:04

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-01-29 12:23:22